OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÍRÁN:CI 2020 > OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady na ochranu osobních údajů – ÍRÁN:CI https://iranci.cz/en/privacy-policy/
Poslední aktualizace: 3. ledna 2020

V těchto zásadách na ochranu osobních údajů je vysvětleno, jaké zásady a postupy uplatňujeme při shromažďování, využívání a zveřejňování vašich informací, když využíváte službu, a obsahují informace o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákonné předpisy.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom mohli poskytovat a vylepšovat službu. Využíváním služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a využíváním informací v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů.

Výklad a vymezení pojmů

Výklad

Slova uvedená kurzívou mají význam stanovený v následujících podmínkách.

Následující pojmy mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném či množném čísle.

Vymezení pojmů

Pro účely těchto zásad na ochranu osobních údajů:

Vy ve všech pádech a slovesa v druhém čísle množného čísla odkazují na fyzickou osobu, která přistupuje ke službě nebo službu využívá nebo případně na právnickou osobu, jejímž jménem taková fyzická osoba ke službě přistupuje nebo ji využívá.

Podle nařízení GDPR (obecného nařízení o ochraně údajů) lze na vás odkazovat jako na subjekt údajů nebo jako na uživatele, pokud jste fyzickou osobou, která využívá službu.

Společnost (v této dohodě dále jen „společnost“, „my“ ve všech pádech a slovesa v první osobě množného čísla a „náš“ ve všech pádech) znamená společnost ÍRÁN:CI Film Festival, Na výsledku II 1025/8, Praha 4 – Nusle, 140 00, IČO: 07312679, vložka č. C 298885.

Pro účely nařízení GDPR je společnost správcem údajů.

 • Přidružená osoba znamená subjekt, který je ovládán jinou osobou nebo je ovládán společně s jinou osobou, přičemž ovládání znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, obchodních podílů či jiných cenných papírů, s nimiž se pojí hlasovací právo při volbě členů představenstva nebo jiného řídícího orgánu.
 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo částem naší služby.
 • Web znamená web ÍRÁN:CI | 9. ROČNÍK | 2020 přístupný na adrese https://iranci.cz/
 • Služba znamená web.
 • Stát znamená Českou republiku.

Poskytovatel služeb znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Odkazuje na externí společnosti nebo fyzické osoby, které zaměstnává společnost za účelem zprostředkování služby, poskytování služby jménem společnosti, provádění služeb souvisejících se službou či na pomoc společnosti při analýze toho, jak je služba využívána.

Pro účely nařízení GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

 • Externí služba sociálních médií znamená jakýkoliv web nebo jakýkoliv web sociálních sítí, přes který se uživatel může přihlásit nebo přes který může vytvořit účet za účelem využívání služby.
 • Stránka fanoušků na Facebooku je veřejný profil s názvem Íránci Film Festival speciálně vytvořený společností na sociální síti Facebook a přístupný na adrese https://www.facebook.com/IranciFilmFestival/

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Pro účely nařízení GDPR znamenají osobní údaje veškeré informace, které se vás týkají, např. jméno, rodné číslo, údaje o místě pobytu, online identifikátor nebo jeden či více faktorů příznačných pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

 • Soubory cookie jsou malé soubory, které web umístí na váš počítač, mobilní zařízení nebo jakékoliv jiné zařízení a které vedle mnoha dalších způsobů využití obsahují informace o vaší historii prohlížení na příslušném webu.
 • Data o využití jsou údaje shromažďované automaticky a vytvářené buď v důsledku využití služby nebo ze samotné infrastruktury služby (např. doba trvání návštěvy některé stránky).
 • Správce údajů znamená pro účely nařízení GDPR (obecného nařízení o ochraně údajů) společnost coby právnickou osobu, která sama nebo společně s jinými subjekty určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Shromažďování a využívání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při využívání naší služby se může stát, že vás požádáme, abyste nám poskytli určité osobní identifikovatelné informace, které mohou být využity k tomu, abychom vás kontaktovali nebo abychom vás identifikovali. Osobní identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

Data o využití

Data o využití jsou shromažďována automaticky při využívání služby.

Data o využití mohou zahrnovat takové informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (tj. adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, doba strávená na těchto stránkách, jedinečný identifikátor zařízení a další diagnostická data.

Když budete přistupovat ke službě pomocí mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení, můžeme určité informace shromažďovat automaticky, zejména typ mobilního zařízení, které využíváte, jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení, adresu IP vašeho mobilního zařízení, operační systém vašeho mobilního zařízení, typ mobilního internetového prohlížeče, který využíváte, jedinečné identifikátory a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč posílá pokaždé, když navštívíte službu nebo když ke službě přistupujete pomocí mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Soubory cookie a podobné technologie sledování využíváme ke sledování aktivity na naší službě a k ukládání určitých informací. Využívané technologie sledování jsou webové signály, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a vylepšování a analýze naší služby.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal veškeré soubory cookie nebo aby podal zprávu, když se odesílá soubor cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci využívat některé části naší služby.

Soubory cookie mohou být soubory trvalé nebo soubory relace. Trvalé soubory cookie zůstávají na vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když se odpojíte od internetu, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Využíváme jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie, a to pro následující účely:

Nezbytné / důležité soubory cookie

Typ: soubory cookie relace

Správce: my

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám bylo možné poskytovat služby dostupné prostřednictvím webu a abyste mohli využívat některé z jeho funkcí. Pomáhají ověřit uživatele a zabraňují podvodnému využití uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, které jste si vyžádali, a tyto soubory cookie využíváme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

Soubory cookie pro oznamování přijetí zásad pro využívání souborů cookie / oznámení

Typ: trvalé soubory cookie

Správce: my

Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé přijali podmínky využívání souborů cookie na webu.

Funkční soubory cookie

Typ: trvalé soubory cookie

Správce: my

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provádíte při využívání webu, např. vaše přihlašovací údaje nebo jazykové preference. Účelem těchto souborů cookie je zajistit vám osobnější prostředí a zabránit tomu, abyste museli při každém využití webu znovu zadávat své volby.

Další informace o souborech cookie, které využíváme, a vašich volbách ohledně souborů cookie najdete v našich zásadách pro soubory cookie.

Využívání vašich osobních údajů

Společnost může využívat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a údržba naší služby včetně sledování využití naší služby.
 • Správa vašeho účtu: správa vaší registrace coby uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou zajistit přístup k jednotlivým funkcím služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • Plnění smlouvy: příprava, dodržování a uzavření kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoliv jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Navázání kontaktu s vámi: Navázání kontaktu s vámi prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru, SMS nebo jiné ekvivalentní formy elektronické komunikace, např. nabízených oznámení mobilní aplikace o aktualizacích nebo informativních sdělení týkajících se funkčnosti, produktů nebo smluvních služeb včetně bezpečnostních aktualizací, když je to nutné nebo vhodné za účelem jejich implementace.
 • Poskytování zpráv, speciálních nabídek a obecných informací o dalším zboží, službách a akcích, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotázali, pokud jste si nezvolili, že takové informace dostávat nechcete.
 • Vyřizování vašich požadavků: Vyřizování a správa vašich požadavků na nás.

V následujících situacích můžeme vaše osobní informace sdílet:

 • poskytovateli služeb: Vaše osobní informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy využívání naší služby, zobrazování reklam na pomoc s podporou a údržbou naší služby, za účelem navázání kontaktu s vámi, za účelem zobrazení reklamy na externích webech poté, co navštívíte naši službu, nebo za účelem zpracování platby.
 • Pro účely převodu podniku: Vaše osobní informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s vyjednáváním o jakékoliv fúzi, prodeji majetku společnosti, financování nebo nabytí celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo v jejich průběhu.
 • S přidruženými osobami: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými osobami, přičemž budeme požadovat, aby tyto přidružené osoby dodržovaly tyto zásady na ochranu osobních údajů. Přidružené osoby zahrnují naši mateřskou společnost a veškeré další dceřiné společnosti, partnery ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou ovládány společně s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám nabídli určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S jinými uživateli: Když sdílíte osobní informace nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s jinými uživateli, tyto informace mohou prohlížet všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány navenek. Pokud budete komunikovat s jinými uživateli nebo pokud se registrujete prostřednictvím externí služby sociálních médií, vaše kontakty v této externí službě sociálních médií mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší aktivity. Obdobně budou mít jiní uživatelé možnost vidět popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a prohlížet váš profil.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude vaše osobní údaje uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro účely stanovené v těchto zásadách na ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využívat v míře nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje k dodržení platných právních předpisů), vyřešení sporů a plnění našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat data o využití pro interní analytické účely. Data o využití se obecně uchovávají po kratší dobu kromě případů, kdy se tyto údaje využívají k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy máme zákonnou povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Převod vašich osobních údajů

Vaše informace včetně osobních údajů se zpracovávají v provozních prostorách společnosti a na veškerých dalších místech, kde se nacházejí osoby, které se na zpracování podílejí. Znamená to, že tyto informace mohou být převáděny na počítače, které se nacházejí mimo váš stát, provincii, zemi nebo jiný vládní celek, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů platných ve vaší oblasti soudní příslušnosti, a mohou být na těchto počítačích uchovávány.

Váš souhlas s těmito zásadami na ochranu osobních údajů a následné poskytnutí těchto informací z vaší strany představuje váš souhlas s takovým převodem.

Společnost podnikne veškeré kroky v přiměřené míře nezbytné k zajištění toho, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů a že nedojde k převodu vašich osobních údajů do žádné organizace nebo země, pokud nebudou zavedena odpovídající kontrolní opatření včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejňování vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost zúčastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a stanou se předmětem jiných zásad na ochranu osobních údajů, podáme o tom oznámení.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může mít společnost povinnost zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to bude povinna učinit ze zákona nebo na oprávněnou žádost veřejných orgánů (např. soudu nebo vládního úřadu).

Další zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je takový krok nutný, za účelem:

 • splnění zákonné povinnosti
 • ochrany a obhajoby práv nebo majetku společnosti
 • zabránění nebo prošetření případných pochybení v souvislosti se službou
 • ochrany osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo veřejnosti
 • ochrany před zákonnou odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních informací považujeme za důležitou věc, ale nezapomeňte, že žádná metoda přenosu přes Internet ani metoda elektronického ukládání není 100% bezpečná. Snažíme se využívat komerčně dostupné prostředky na ochranu vašich osobních údajů, ale nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Soukromí podle nařízení GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle nařízení GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Poskytli jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné za účelem plnění smlouvy s vámi anebo jakýchkoliv předsmluvních závazků z ní vyplývajících.
 • Zákonné povinnosti: Zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění zákonných povinností, jimž společnost podléhá.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je plněn ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci svěřené společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů uskutečňovaných společností.

V každém případě společnost ráda pomůže vyjasnit, který konkrétní právní základ se na zpracování vztahuje a zejména zda je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle nařízení GDPR

Společnost se zavazuje zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že můžete uplatňovat svá práva.

Podle těchto zásad na ochranu osobních údajů a ze zákona, pokud jste v EU, máte právo:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům. Právo na přístup k informacím, které o vás máme, jejich aktualizaci nebo odstranění. Když to bude umožněno, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je a nebo požádat o jejich odstranění přímo v rámci oddílu nastavení vašeho účtu. Pokud tyto kroky nebudete schopni provést sami, obraťte se na nás se žádostí o pomoc. Umožňuje vám to také obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. Máte právo na opravu veškerých neúplných nebo nesprávných informací, které o vás uchováváme.
 • Vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů. Toto právo existuje, pokud vycházíme z oprávněného zájmu jako právního základu našeho zpracování a něco ve vaší konkrétní situaci způsobuje, že si přejete vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů na základě tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro přímé marketingové účely.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. Máte právo požádat nás, abychom vymazali nebo odstranili osobní údaje, pokud není pádný důvod, proč bychom je měli nadále zpracovávat.
 • Požádat o převod vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo třetí osobě, kterou jste si zvolili, ve strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, s jejichž využitím z naší strany jste na počátku vyslovili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s využíváním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím služby.

Uplatňování vašich práv na ochranu údajů podle nařízení GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatňovat tak, že se na nás obrátíte. Upozorňujeme, že je možné, že před vyřízením takové žádosti vás požádáme o ověření vaší totožnosti. Pokud podáte žádost, budeme se ji snažit vyřídit co nejdříve.

V souvislosti se shromažďováním a využitím vašich osobních údajůnaší strany máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů. Pokud jste v Evropském hospodářském prostoru (EHP), další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů v EHP.

Stránka fanoušků na Facebooku

Správce údajů pro stránku fanoušků na Facebooku

Společnost je správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům, když využíváte službu. Jako provozovatel stránky fanoušků na Facebooku (https://www.facebook.com/IranciFilmFestival/) jsou společnost a provozovatel sociální sítě Facebook společnými správci.

Společnost uzavřela smlouvu s Facebookem, která mimo jiné stanoví podmínky pro využívání stránky fanoušků na Facebooku. Tyto podmínky vycházejí převážně z podmínek pro použití služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Další informace o tom, jak Facebook spravuje osobní údaje, najdete v zásadách Facebooku na ochranu údajů https://www.facebook.com/policy.php; můžete se také na Facebook obrátit online nebo poštou na adrese Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Přehledy na Facebooku

Funkci Přehledy na Facebooku využíváme v souvislosti s provozem stránky fanoušků na Facebooku a na základě nařízení GDPR, abychom získali anonymizované statistické údaje o našich uživatelích.

Pro tyto účely umisťuje Facebook soubor cookie na zařízení uživatele, který navštěvuje naši stránku fanoušků na Facebooku. Každý soubor cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, pokud není před uplynutím této lhůty odstraněn.

Facebook dostává, zaznamenává a zpracovává informace uložené v souboru cookie, zejména když uživatel navštěvuje služby Facebooku, služby, které poskytují jiní členové stránky fanoušků na Facebooku, a služby jiných společností, které využívají služby Facebooku.

Další informace o postupech na ochranu osobních údajů Facebooku najdete v zásadách Facebooku na ochranu osobních údajů zde.

Soukromí dětí

Naše služba se nezaměřuje na nikoho, kdo je mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobně identifikovatelné informace od nikoho, kdo je mladší 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, obraťte se na nás. Pokud se dozvíme, že jsme bez ověření rodičovského souhlasu shromažďovali osobní údaje od osoby, která je mladší 13 let, podnikneme kroky na odstranění těchto informací z našich serverů.

Můžeme také omezit to, jak shromažďujeme, využíváme a ukládáme některé informace uživatelů ve věku od 13 do 18 let. V některých případech to znamená, že nebudeme schopní poskytovat těmto uživatelům určité funkce služby.

Pokud budeme muset vycházet ze souhlasu jako právního základu pro zpracování vašich informací a váš stát vyžaduje souhlas rodiče, můžeme požadovat souhlas vašeho rodiče, než budeme tyto informace shromažďovat a využívat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme my. Pokud kliknete na externí odkaz, budete přesměrováni na tuto externí stránku. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami na ochranu osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme kontrolu nad obsahem, zásadami na ochranu osobních údajů ani postupy žádné externí stránky nebo služby a nepřebíráme za ně odpovědnost.

Další využívané technologie

Na našem webu poskytují služby následující poskytovatelé služeb. Tyto služby mohou zahrnovat videosoubory, mapy pro navigaci a webová písma.

Když budete přistupovat k příslušné stránce, váš prohlížeč obsah stáhne přímo od externího poskytovatele. Externí poskytovatel se tak dozví, který z našich webů navštěvujete. Jako poskytovatel webové služby nemáme informace o údajích, které shromažďuje externí poskytovatel. Podmínky použití a zásady na ochranu osobních údajů těchto poskytovatelů najdete na jejich webových stránkách. Pokud máte u externího poskytovatele účet, poskytovatel může tyto informace propojit s vaším účtem. Externí poskytovatelé mohou používat soubory cookie. Pokud si obecně nepřejete použití souborů cookie, upravte příslušným způsobem konfiguraci svého prohlížeče. Podrobné informace najdete níže:

Externí poskytovatelé

Mapy Google

Mapy Google využíváme na našem webu https://iranci.cz/ k zobrazení umístění a navigačních pokynů pro naši adresu, místa filmových projekcí a další místa, která by pro vás mohla být zajímavá.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
www.google.de/intl/en/policies/privacy/
Společnost Google se podřídila štítu EU-US na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Webová písma Google

Na celém webu https://iranci.cz/ využíváme webová písma Google k zobrazení písem.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
www.google.de/intl/en/policies/privacy/
Společnost Google se podřídila štítu EU-US na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube

Na celém webu https://iranci.cz/ využíváme YouTube k zobrazení videoupoutávek filmů, které propagujeme.

YouTube LLC, 01 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Společnost YouTube se podřídila štítu EU-US na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vimeo

Na celém webu https://iranci.cz/ využíváme Vimeo k zobrazení videoupoutávek filmů, které propagujeme.
Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011
https://vimeo.com/privacy https://vimeo.com/transfer_statement
Společnost Vimeo se podřídila štítu EU-US na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Změny těchto zásad na ochranu osobních údajů

Naše zásady na ochranu osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás budeme informovat tím, že na této stránce zveřejníme nové zásady na ochranu osobních údajů.

Uvědomíme vás prostřednictvím e-mailu anebo výrazného oznámení na naší službě, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ nahoře v těchto zásadách na ochranu osobních údajů.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda v těchto zásadách na ochranu osobních údajů nebyly provedeny změny. Změny těchto zásad na ochranu osobních údajů vstupují v platnost, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontakt

Budete-li mít jakékoliv otázky ohledně těchto zásad na ochranu osobních údajů, obraťte se na nás:

 • E-mailem: info@iranci.cz
 • Na této stránce na našem webu.
 • Telefonicky: +420 739 037 685